Sinds 2022 is de scholing voor counselors in de prenatale screening geaccrediteerd. Over een periode van 5 jaar dient men minimaal 20 accreditatiepunten te behalen om aan de scholingsvoorwaarden te voldoen. 8 punten voor vaardigheid, 4 punten voor intervisie en 8 punten voor kennis.
LEV-scholing biedt zowel vaardigheidstrainingen als intervisie aan.