Counseling PNS

Counseling PNS


Sinds 2022 is de scholing voor counselors in de prenatale screening geaccrediteerd. Over een periode van 5 jaar dient men minimaal 20 accreditatiepunten te behalen om aan de scholingsvoorwaarden te voldoen. 8 punten voor vaardigheid, 4 punten voor intervisie en 8 punten voor kennis.

LEV-scholing biedt zowel vaardigheidstrainingen als intervisie aan.

Ons team trainers zijn allemaal verloskundigen met aanvullende opleiding in het geven van training en coaching. Daarnaast zijn zij opgeleid en geregistreerd bij de stichting Dialoog als trainer Prenatale Counseling met Dynamische Oordeelsvorming.

Trainers:/coaches:

Jeanet Groenleer – Haalboom
Guusje van Dooren
Berlinda Minnes
Susanne Somers
Gretha Visser
Genevieve van der Heijden
Paulien Smit
Erica Staal

Rechts op de foto Bouchra Lahrech – MIO Cultuur Sensitief Werken
Links op de foto Petra Kuiper – ontwikkelaar e-learningen Doppler en Variatie