Intervisie

Intervisie

Deze intervisie Counseling Prenatale Screening is ONLINE.

Tijdens deze intervisie worden ervaringen tussen counselors in prenatale screening uitgewisseld. Het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de counseling te handhaven of verbeteren.
De intervisie wordt begeleid door een verloskundig coach/trainer.

Accreditatie: 2,5 punten Register voor Counseling PNS + 2,5 punten KNOV categorie C (MIO)