Omgaan met variatie in de echoscopie

E-learning: Omgaan met variatie in de echoscopie

“Fundamentele kennis voor elke echoscopist. Theorie die tijdens de opleiding ‘Echoscopie’ niet gedoceerd wordt maar wel essentieel is om het vak te begrijpen.”

In hoeverre komt mijn meting overeen met de werkelijkheid?

Het echoscopisch onderzoek is aan variatie onderhevig. Inzicht en bewustzijn daarvan is essentieel in een goede interpretatie én communicatie over de uitkomst van het echoscopisch onderzoek.

Wat leer je tijdens deze scholing?

  • Uniformiteit in meetvlakken
  • Bewustwording van de oorzaken van variatie.
  • Vanuit wetenschappelijk perspectief kijken naar de uitkomsten van het echoscopisch onderzoek.
  • Inzichten in de evidence op het gebied van variatie in metingen, vlakken en curves op nationaal en internationaal niveau.
  • Het belang van eenduidig werken werken volgens nationale standaarden wordt benadrukt.
  • Interpreteren en in perspectief zien van echoscopische uitkomsten

Measurement error in fetal biometry causes substantial error in EFW, resulting in misclassification of SGA and LGA fetuses. The extent to which improvement can be achieved through effective quality assurance remains to be seen but, as a first step, it is important for practitioners to understand how biometric measurement error impacts the prediction of SGA and LGA fetuses.
Wright et al. (2020)

Accreditatie in aanvraag bij KNOV en BEN voor 4 punten.