MIO Continuïteit van Zorgverlener | 4 april 2024 – 9:00-12:30u

137,00

Uitverkocht

Beschrijving

LEV-scholing organiseert de MIO “Continuïteit van zorgverlener”.
Steeds meer onderzoek bevestigt de positieve uitkomsten van weinig verschillende zorgverleners per zwangere in de geboortezorg. Termen als midwifery led care, case load verloskunde, continuïteit van zorg, continue begeleiding tijdens de baring, passeren de revue. Ook de KNOV neemt hier duidelijk standpunt in met een visie hoe verloskundige zorg er in 2030 uit moet komen te zien.

Maar wat betekent continuïteit van zorgverlener in de verloskunde voor jou als verloskundige en jouw samenwerking met gynaecologen en andere disciplines? Daar gaat deze MIO over.
Vooraf aan deze MIO maak je een voorbereidingsopdracht. Daarvoor ontvang je (wetenschappelijke) achtergrond informatie en een link naar een vragenlijst.

Na het volgen van deze MIO ben je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom continuïteit van zorg en sta je bewuster in jouw positie te midden van deze ontwikkeling.

Begeleiding
Deze MIO wordt begeleid door een van de volgende verloskundigen. Zij zijn tevens opgeleid als toetsgroepbegeleider en/of coach.
Genevieve Mossel
Jeanet Groenleer – Haalboom
Marije Droogendijk

Programma
Inloop en ontvangst (15 min)

1. Voorstellen (15 min)
Even aankomen in de ruimte, hoe zit een ieder in deze bijeenkomst.

2. Oriëntatie op het onderwerp n.a.v. de voorbereidingsopdracht (45 min)
Nav de voorbereidingsopdracht vindt oriëntatie plaats op het onderwerp. De inbreng die het meest urgent is, emotie oproept of herkenbaar is kan gekozen worden om verder uit te lichten.

3. Toelichting intervisie en vraag/probleem/uitdaging definiëren (30 min)
Bespreken van de inbreng. Met elkaar wordt gekozen welke vraag verder uitgediept gaat worden.
De toetsgroepbegeleider legt de methodiek uit zie zij passend vindt of waarmee zij graag werkt.
(5 stappen methode/incident methode/12 stappen methode/ roddelmethode/succesreflectie)
Zie handleiding Intervisie KNOV, 2009.

Pauze (15 min)

4. Intervisiebespreking (75 min)
De vraag/ vragen worden methodisch besproken.

5. Evaluatie en afsluiting (15 min)

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door.

Het is niet de bedoeling dat een deelnemer dienst draait tijdens de bijeenkomst. Telefoons staan tijdens de bijeenkomst uit.

Prijs per deelnemer
ONLINE € 137,-.

Accreditatie
KNOV (voor 4 punten)