MIO Inschatten van kansen en risico’s: Populatiediagrammen van Anna Seijmonsbergen | 5 november 2024 – 9:00-12:00u

137,00

10 op voorraad

Beschrijving

 


MIO Inschatten van kansen en risico’s: Populatiediagrammen van Anna Seijmonsbergen

Het geven van heldere informatie over kansen en risico’s krijgt een steeds belangrijker plaats binnen de gezondheidszorg. Ook zeker in de verloskunde.

Amsterdam UMC - Vrije Universiteit Amsterdam Logo

Anna Seijmonsbergen PhD, MSc. (Verloskundige en onderzoeker bij Amsterdam UMC/Midwifery Science ) ontwikkelt populatiediagrammen over allerlei verloskundige thema’s. Thema’s die ouders voor een keuze stellen. Van de kans op een spontane miskraam na vaststellen negatieve hartactie, kans op herhaling van een fluxus, MPV of totaalruptuur tot kans op neonatale sterfte bij GBS, vacuümbevalling bij epiduraal, schouderdystocie bij macrosomie, risico’s van een inleiding en vele andere onderwerpen.
Deze populatiediagrammen maken het gesprek over kansen inzichtelijk voor jou maar ook zeker voor de ouders.

Tijdens deze MIO gaan we deze populatiediagrammen doornemen en reflecteren we op het eigen handelen en ervaringen. Gebruik jij de populatiediagrammen of nog niet? Tegen welke praktische zaken loop jij aan en hoe hebben je collega’s dit geregeld? Hoe verloopt de communicatie over risico’s en kansen en hoe zou je dit kunnen verbeteren?

De MIO wordt begeleid door Berlinda Minnes, ervaren verloskundige, coach en toetsgroepbegeleider.

Programma
Inloggen (15 min)

1. Voorstellen (15 min)
Even aankomen, hoe zit een ieder in deze bijeenkomst.

2. Oriëntatie op het onderwerp n.a.v. de voorbereidingsopdracht (60 min)
Nav de voorbereidingsopdracht vindt oriëntatie plaats op het onderwerp. De inbreng die het meest urgent is, emotie oproept of herkenbaar is kan gekozen worden om verder uit te lichten.

3. Toelichting intervisie en vraag/probleem/uitdaging definiëren (30 min)
Bespreken van de inbreng. Met elkaar wordt gekozen welke vraag verder uitgediept gaat worden.
De toetsgroepbegeleider legt de methodiek uit zie zij passend vindt of waarmee zij graag werkt.

Pauze (15 min)

4. Intervisiebespreking (60 min)
De vraag/ vragen worden methodisch besproken.

5. Evaluatie en afsluiting (15 min)

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door.

Het is niet de bedoeling dat een deelnemer dienst draait tijdens de bijeenkomst. Telefoons staan tijdens de bijeenkomst uit.

Prijs per deelnemer
ONLINE € 137,-.

Accreditatie
KNOV MIO (C) 3 pnt + bij- en nascholing (A) 0,5 pnt