ONLINE MIO: Cultuur Sensitief Werken | 29 november 2024 – 9:00-11:30u

147,00

6 op voorraad

Beschrijving

Cultuur sensitief werken
De MIO Cultuur sensitief werken gaat over situaties die we als verloskundigen meemaken die buiten onze eigen belevingswereld liggen. Over jezelf en je eigen cultuur en perspectief. En over hoe we aansluiting kunnen vinden bij zwangeren met een andere culturele achtergrond dan de jouwe.

Begeleiding
De MIO Cultuur sensitief werken wordt begeleid door Bouchra Lahrech.
Bouchra Lahrech is transculturele systeemtherapeut en oprichter van Stabielzorg; een organisatie gespecialiseerd in transculturele hulpverlening. Bouchra zelf is moeder van 3 kinderen en is in Nederland opgegroeid in een Marokkaans gezin.

Programma
– Kennismaken en oriëntatie op het onderwerp
Wat is cultuur?
Je eigen culturele achtergrond.
En wat betekent het voor jou?
Wat denk jij wat cultureel sensitief werken is?
– De vragenlijst
Bespreken in groepjes
Plenair bespreken
– Casuïstiek bespreken
Bespreken volgens de incident methode
Bespreken casuïstiek
– Afronding en evaluatie van de bijeenkomst

Wellicht overbodig, maar een MIO kan enkel goed verlopen als iedereen de aandacht erbij heeft. Deelname vanuit een rustige plek waar je niet gestoord wordt is dus heel belangrijk. Telefoons dienen uit te staan tijdens de bijeenkomst.

Accreditatie: KNOV 4 punten (MIO)