ONLINE MIO Geboortezorg asielzoeksters | 12 november 2024 – 14:00-17:00u

137,00

6 op voorraad

Beschrijving

Geboortezorg asielzoeksters

De perinatale sterfte onder asielzoeksters ligt aanzienlijk hoger (2,3% vs 0,2%) dan onder niet-asielzoeksters. Dat verdient serieus aandacht!  Samen gaan we kijken wat binnen onze invloedsfeer ligt en wat niet. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moeten we accepteren?

Nederland kent een ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters. We kijken naar organisatorische aspecten en onze eigen ervaringen. We hopen daarin van elkaar te leren zodat juist deze kwetsbare groep vrouwen de zorg en aandacht krijgt die zij verdienen.

Begeleiding
Alle MIO’s van LEV-scholing worden begeleid door een opgeleid toetsgroepbegeleider of coach.

Programma
Inloggen
Ongeveer 2 weken voor aanvang ontvang je per mail de link (ZOOM) voor de bijeenkomst.

1. Welkom en voorstellen (15 min)
Even aankomen in de “ruimte”, hoe zit een ieder in deze bijeenkomst.
2. Oriëntatie op het onderwerp n.a.v. de voorbereidingsopdracht (45 min)
Nav de voorbereidingsopdracht vindt oriëntatie plaats op het onderwerp. De inbreng die het meest urgent is, emotie oproept of herkenbaar is kan gekozen worden om verder uit te lichten.
3. Toelichting intervisie en vraag/probleem/uitdaging definiëren (30 min)
Bespreken van de inbreng. Met elkaar wordt gekozen welke vraag verder uitgediept gaat worden.
De toetsgroepbegeleider legt de methodiek uit zie zij passend vindt of waarmee zij graag werkt.
(5 stappen methode/incident methode/12 stappen methode/ roddelmethode/succesreflectie)
Zie handleiding Intervisie KNOV, 2009.

Pauze (15 min)

4. Intervisiebespreking (60 min)
De vraag/ vragen worden methodisch besproken.
5. Evaluatie en afsluiting (15 min)

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door.
Het is niet de bedoeling dat een deelnemer dienst draait tijdens de bijeenkomst. Telefoons staan tijdens de bijeenkomst uit.

Prijs per deelnemer
ONLINE € 137,-.

Accreditatie
KNOV MIO/C 4 punten